Ondertussen op de hellmouth

Het grote gapende gat in ons voetpad is er nog steeds. En telkens ik erin kijk lijkt het alsof het groter is geworden. Wat ergens ook niet vreemd is want hoe meer het regent, hoe meer aarde er verder wegstroomt. De buizen met nutsvoorzieningen liggen er nog steeds even open en bloot bij. Aangezien nu heel de straat al afgezet is wegens onveilig is die verworden tot een desolate plek. Nu en dan wandelt er eens iemand voorbij die met grote verwondering de putten in onze – ja ook bij de buren zijn ze met de drilboor lustig te werk gegaan – straat aanschouwt. Verder springt er wel eens een beestje in en uit zo’n put. De buurkatten hebben het er naar hun zin vooral omdat er ondertussen ook ander gespuis, zoals ratten, in onze onderaardse gangen verblijft.
Het contact met onze buren – dat sowieso al goed was – is er nog hechter op geworden. Regelmatig staan we allemaal rond een put om het verloop van de werken te bespreken. Onze buurman van 2 huizen verder verwoordt die werken als volgt: ‘AllĂ© de gemeente heeft al hard gewerkt, als ze zo verder doen komt er binnenkort een soldaat uit de eerste wereldoorlog uit zo ne put gekropen.‘ Gelukkig kunnen we er nog om lachen, al zijn we vorige week toch maar eens richting gemeentebestuur getrokken om aan de bel te trekken. Sindsdien wordt er goed gecommuniceerd over de gang van zaken maar wordt het dossier ook steeds complexer. Na cameraonderzoek zou een lek in de riolering dan toch niet aan de oorzaak liggen en gezien er onlangs werken waren in de straat worden deze partijen er nu bij gehaald. Er wordt veel onderzocht maar nog niets ondernomen.
Het gat deint verder uit, wij kunnen nog steeds onze voordeur niet gebruiken en als dit zo verder gaat, kan ik weldra mijn wijwatervat, knoflook en kruisboog boven halen…Dan wordt het Buffy to the rescue!

One thought on “Ondertussen op de hellmouth

  1. Ik ken dat, als er dan iets moet gebeuren wijzen de vingerkes in verschillende richtingen! Bij ons ligt er zo al een jaar een put open en het kan nog een jaar duren eer het dicht is. Aquafin is ook zo’n leuke..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *